domingo, agosto 14, 2011

NARITA #274

Um vôo em pleno Agosto cheio de recordações dos anos 90.

01. Sophia - Little Clould
02. Ohguro Maki - Genki dashite
03. Tomayasu Hotei - Drive tsuretette
04. Kyosuke Himuro - Native stranger
05. Chisato Moritaka - Sweet candy
06. Miho Nakayama - Maachi Karaa
07. Masataka Fujishige - Hana
08. Kudo Shigura - Blue velvet
09. Two-Mix - True navigation
10. Zero - Virgin red
11. Peninciline - 99 tsugaime no youru
12. Pocket Biscuit - Green man

Sem comentários: